Usluga je kao poklon: sadržaj je važan ali zašto da loše pakovanje pokvari sliku o nama?

Usluga je kao poklon: sadržaj je važan ali zašto da loše pakovanje pokvari sliku o nama?

U Akvili se posao ne odrađuje, radi se sa posvećenošću i uvijek do poslednjeg detalja.

Polazišna ideja je da je forma ponekad važna koliko i sadržaj: zato sa naglaskom na personalizovanoj usluzi polako osvajamo tržište Akvila „brendom“.

Neke od „sitnica“ koje znače a koje ćete uvijek dobiti sa paketom Akvila usluga su: zanimljivo brendirane table s kućnim redom oslikani zidovi, ili prepoznatljivo-šarmantni ali poslovni, informativni Akvila materijali.