administracija

Ne brinite, svjesni smo da ono što odgovara Vama ne odgovara komšiji vrata do vas- upravo zato funkcionišemo po prilagođenom personalizovanom programu koji uvažava individualne potrebe.

Kako bismo uspješno obezbijedili obilje usluga priladođenih pojedincu, okupili smo profesionalni pravni i administrativni tim koji se bavi širokim spektrom usluga. Naši pravnici poštedjeće Vas dosadnih posjeta lokalnim pravnim kancelarijama (a i dodatnog troška) : naši timovi iz ovih oblasti odradiće posao brzo i efikasno. Osluškivaće vaše potrebe i čuće Vas, zapisaće i realizovaće.

Sakupljamo zapisnike sa svake skupštine stanara sa ciljem da obezbijedimo svu pripadajuću dokumentaciju za svaki pojedinačni slučaj. Na taj način dobijamo:

  1. Zgrade koje imaju personalizovane fajlove sa svim podacima
  2. Zgrade koje imaju sopstvene brojeve računa
  3. Stanarke i stanare koji posjeduju relevantnu dokumentaciju
  4. Individualno sakupljene akontacije
  5. Mjesečne izvještaje sa svim redovnim obavještenjima i novostima istaknutim na našem portalu i preko oglasnih table.

Sve što zamislimo, odradimo i planiramo, je u potpunosti u skladu sa zakonskom regulativom. Za sve to vrijeme na prvom mjestu imamo Vas i kao našeg klijenta Vas informišemo pravovrememo o svakoj aktivnosti.